Witamy

Historia i założenia programowe placówki

Międzynarodowy Ośrodek Badawczo-Szkoleniowy Neurorozwoju (ISND) to filia Instytutu Psychologii Neurofizjologicznej (INPP)

Instytut Psychologii Neurofizjologicznej został założony w roku 1975 przez doktora psychologii Petera Blythe.
Celem Instytutu było badanie wpływu niedojrzałości ośrodkowego układu nerwowego na funkcjonowanie dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz dorosłych cierpiących na arachnofobię, ataki lękowe i opracowanie metod diagnostycznych oraz skutecznego programu terapii. INPP jest niepubliczną placówką zajmującą się badaniami, leczeniem oraz szkoleniem w zakresie metod opracowanych w Instytucie.

Od roku 1975 w INPP przyjmowani są dzieci i dorośli z problemami związanymi z niedojrzałością ośrodkowego układu nerwowego. Instytut publikuje także wynik badań z zakresu stosowanych metod leczenia oraz nadzoruje prowadzone kursy w wielu krajach.

Peter Blythe prowadził zajęcia z zakresu psychologii stosowanej w kolegium nauczycielskim w Lancashire. W marcu 1969 sformułował hipotezę o fizycznym podłożu trudności z nauką.

Razem ze swoimi studentami kontynuował dalsze badania, w celu odkrycia przyczyny trudności w nauce. W 1975r wraz z Davidem McGlown oraz ze swoimi współpracownikami założył Instytut Psychologii Neurorozwojowej w Chester w Anglii.

Wyniki ich badań zostały zaprezentowane podczas sympozjum na temat dysleksji na Uniwersytecie Manchester w 1977r. W tym samym roku powstały plany stworzenia szwedzkiej filii INPP. Szwedzki Instytut Psychologii Neurofizjologicznej został otwarty w Gothenburgu w Szwecji pod kierownictwem Cathariny Johannesson. W obu placówkach szkolenie ukończyło ponad tysiąc nauczycieli, lekarzu, psychologów, logopedów i innych terapeutów.

W 1979 Peter Blythe and David McGlown sporządzili opracowanie “An Organic Basis for Neuroses and Educational Difficulties” (,,Podstawy organiczne neurozy oraz problemów emocjonalnych”). W późniejszych latach opublikowano wiele artykułów między innymi w ,,Szwedzkiej Gazecie Lekarskiej”.

W 1984 opracowany został program rocznego kursu INPP. Obecnie Kursy te są prowadzone na całym świecie.

Peter Huxley-Blythe odszedł 18.08.2013r.
Uczestnicy I Edycji szkolenia w Polsce mieli okazję poznać i nauczyć się wiele od mistrza.